Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen gebeten door een teek. Maar liefst 20% van al deze teken zijn drager van de Borrelia bacterie die de ziekte van Lyme kan overbrengen. Dit zijn cijfers die vragen om aandacht.

Als u regelmatig in de tuin of natuur bent, is het belangrijk om uzelf na het verblijf goed te controleren op de aanwezigheid van eventuele teken. Mocht u er een opsporen, verwijder deze dan op de enige goede wijze, nl. met een tekentang. Doet u dit binnen 24 uur, dan is de kans dat u besmet wordt nihil.

Mocht u op uw lichaam, zonder de teek te hebben bemerkt, een beetpunt met daaromheen een cirkelvormige vlek zien, dan kan dit wijzen op een tekenbeet. OInderneem dan zo spoedig mogelijk actie.

Mocht u gebeten zijn, noteer dan de datum, de incubatietijd bedraagt 6 tot 8 weken. Als u hierna vage klachten van allerlei aard krijgt, dan kunt u bij uw huisarts vragen om een bloedonderzoek. Dit bloedonderzoek kan de besmetting bevestigen, waarna u een antibiotica kuur zult krijgen.

Teken komen overal buiten voor, maar vooral in hoog gras, struikgewas en groenblijvers.