Disclaimer & Copyright

Disclaimer

Rozenveld hoveniers is niet aansprakelijk voor schade – in welke vorm dan ook – die volgens de bezoeker van deze website zou voortkomen uit, of op enige wijze ogenschijnlijk verband zou kunnen houden met het bezoeken van deze website.

Informatie welke door de bezoeker aan Rozenveld hoveniers is verzonden is uitsluitend bestemd voor de ontvanger(s) van de emailinformatie (geadresseerde(n)) en eventueel aan de door de bezoeker toegevoegde co-ontvanger(s) (CC of BCC). Gebruik van deze informatie door anderen dan de (co-)ontvanger(s) is niet toegestaan. Deze informatie wordt derhalve dan ook niet vrijgegeven aan derden. Rozenveld hoveniers staat niet garant voor de juiste en / of volledige en / of tijdige overbrenging van de inhoud van de verzonden emailberichten. Uit de informatie uit deze website en / of informatie welke de bezoeker via e-mail is verstrekt kan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Wij danken de bezoeker voor het gestelde vertrouwen in Rozenveld hoveniers.

Deze website en de inhoud daarvan is met de grootst mogelijke en integere zorg samengesteld. Er kan dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

De pagina’s en alle afzonderlijke foto’s, afbeeldingen en animaties (en onderliggende scripts) van deze website zijn vervaardigd door Rozenveld hoveniers tenzij anders vermeld. Wijzigen, verspreiden, kopiëren of andere vormen van reproductie van deze website, afzonderlijke pagina’s, foto’s, afbeeldingen en animaties zijn zonder schriftelijke toestemming van Rozenveld hoveniers of rechthebbende niet toegestaan. Het is niet toegestaan om de website van Rozenveld hoveniers als link toe te voegen aan andere sites zonder schriftelijke toestemming van Rozenveld hoveniers. Indien de bezoeker een link naar de betreffende websites wil plaatsen, dan dient de bezoeker hiervoor contact (liefst via email) op te nemen met Rozenveld hoveniers.

Het is mogelijk dat deze website één of een aantal hyperlinks bevat die verwijzen naar andere websites. Bij het produceren van deze website zijn alle hyperlinks op een correcte werking getest. Rozenveld hoveniers is niet verantwoordelijk voor de incorrecte werking van hyperlinks naar “buiten” toe en is niet verantwoordelijk voor gepubliceerde informatie op die pagina’s . Externe factoren kunnen verantwoordelijk zijn voor mutaties van verwijzingen. Mocht het voorkomen, dat de bezoeker een incorrect werkende hyperlink op deze site tegenkomt, dan stelt Rozenveld hoveniers het bijzonder op prijs, indien de bezoeker dit (bij voorkeur via e-mail) doorgeeft aan Rozenveld hoveniers.

Copyright

AUB niet zonder toestemming foto’s of teksten van deze site gebruiken. Even een mailtje sturen met met een verzoek en het plaatsen van foto’s / teksten met bronvermelding is geen probleem.

Bij voorbaat dank.

Rozenveld Hoveniers Gieten