Onderhoud

Onderhoud

Naast de aanleg is er het onderhoud van de tuin. Dit kan eenmalig zijn, een of twee keer per jaar of zelfs het jaarrond met regelmaat. Het kan via een mondelinge afspraak, maar ook op contractbasis.

Voorbeelden van onderhoud zijn:
– maaien van het gazon
– (schoffel) onderhoud van de borders
– hagen snoeien
– verticuteren van het gazon
– dakgoten schoon maken
– bestrating schoonspuiten met hogedrukreiniger of door middel van spuiten tegen onkruid
– snoeien van de beplanting.

Werkwijze

Onderhoud is een periodiek terugkerend werk. Snoeien dient ieder jaar te gebeuren, gazononderhoud iedere week of twee week. Schoffelen van borders vaak eens per vier tot zes week. Bemesting van gazon en borders ieder jaar een of meerdere malen afhankelijk van het gewenste beeld. Uithalen vabn borders met vaste planten eens in de twee tot drie jaar. Schoon maken van dakgoten is darentegen afhankelijk van de plaats van bomen en ander groter groen ten opzichte van het pand, net als groen op de paden afhankelijk is van de hoeveelheid schaduw ter plaatse.

Daarom is ieder onderhoud en dus ook contract verschillend. Ook het eindbeeld dat u als klant vraagt is daarbij van belang. Schoner en beter betekend vaker en meer, dus in het enen geval zult u ons vaker zien als in het andere geval.

Voorbereiding

Voorbereiding, heeft hier te maken met planning en jaargetijde en met de wens van de klant wanneer bepaalde zaken maximaal geregeld dienen te zijn.

Hagen snoeien in de zomer rond de langste dag. Gras verticuteren in het voorjaar als de groei op gang komt en de kalk werkzaam is. Verplanten van beplanting in de tijd dat deze in rust is, dus hoofdzakelijk tussen half oktober en half april, enigsinds afhankelijk van winter en voorjaar.

Borders

Borders met vaste planten dienen eens in de twee tot drie jaar te worden uitgehaald. De planten worden gescheurd, het dode hart eruit en de te groot gegroeide exemplaren verkleind. De vernieuwde planten kunnen het beste teruggezet worden in een met compost verreikte border. Eventueel kunnen verdwenen planten opnieuw geplant worden of vervangen door een ander soort.

Heesterborders worden ieder jaar gesnoeid met de voor- en/of najaarssnoei.

Borders kunnen het beste een of een paar maal per jaar bemest worden met langdurende meststof zoals DCM Mix2 bijvoorbeeld

Leidingen

Onderhoud van leidingen heeft vooral betrekking op drainage en leidingen van de eventuele beregeningsinstallatie in de tuin.

Drainage dient eens in de paar jaar te worden doorgespoten zodat deze schoon blijft en water kan blijven afvoeren. In de loop van de tijd sijpelt er toch wat grond en andere verontreiniging door de wanden van de buis, deze moet verwijderd worden.

Beregeningsinstallaties moeten rond de winteperiode afgesloten worden en het restalnt water eruitgehaald, zodat de spuitnippels niet kapot kunnen vriezen. Ditzelfde geldt voor waterkranen in de tuin.

Bestrating

Onderhoud van bestrating behelst spuiten tegen groen (onkruid) tussen de bestrating en het met een hogedrukreiniger schoon maken van de oppervlakte van de bestrating, groene aanslag en ander vuil.

Daarnaast wil bestrating in de loop van de tijd wel eens wat verzakken door wateroverlast of een put die eronderlag en open moest en natuurlijk door insporing van het altijd met de auto over hetzelfde spoor rijden. De bestrating of een deel moet er dan uit, de verzakkingen verwijderen en opnieuw aanstraten.

Halfverharding

Halfverhardingen zakken op de duur weg in de ondergrond, dit ondanks het worteldoek eronder. Bovendien wordt er wat uitgeschopt doordat erover gelopen wordt. Het verdwijnt, dus moet nu en dan wat worden aangevuld. Voor een oprit zal dit meer en veelvuldiger zijn dan voor een klein randje rondom de woning.

Daarnaast komt er van boven op den duur onkruid in, er stuift wat grond in en wat zaden uit de omgeving. Dit kan gespoten worden. U heeft er minder last van als het meer betreden wordt (in beweging is), of als u het zelf regelmatig een keer harkt.

Vijver

Vijvers hebben net zoveel onderhoud nodig als een gewone tuin. Mensen die een vijver nemen omdat ze denken een element te kiezen met weinig werk, komen over het algemeen bedrogen uit. Om een vijver helder te houden moet er onderhoud op gepleegd worden.

Teveel vis moet verwijderd worden evenals teveel beplanting. Bladeren en wier moeten verwijderd worden.  In geval van een pomp en filter moet het filter regelmatig geleegd en schoon gemaakt worden anders geeft het geen resultaat. De pomp moet vorstvrij blijven.

Gazon

Gazon dient naast het maaien bemest te worden en tegenwoordig ook eens per jaar geverticuteerd.

Met een langdurende meststof kan het gazon toe met drie bemestingsbeurten per jaar en een maal kalk strooien. Bij Rozenveld Hoveniers wordt gebruik gemaakt van DCM meststoffen. Voor het  gazon in het voorjaar eerst DCM Groenkalk. Daarna wordt het gazon in maart/april geverticuteerd en bemest met DCM GazonPUR. In de zomer, juni/ju;y volgt dan bemesting met DCM Gazonmeststof. Tenslotte in het najaar voor het afharden van het gazon voor de winter wordt er met DCM Najaarsmeststof gestrooid.

Zo houdt u het jaarrond een mooi groen gazon.

Beplanting

Onderhoud van beplanting is zo divers als de beplanting zelf. Het is afhankelijk van soort en groeiwijze, beoogde vorm, wel of geen vruchtdracht en functie van de beplanting op een bepaalde plaats.

Risico op tekenbeet in eigen tuin blijkt stuk groter dan gedacht

Risico op tekenbeet in eigen tuin blijkt stuk groter dan gedacht

Wageningen University & Research heeft uit een tekentelling in tuinen geconcludeerd dat er ook teken in kort gemaaid gras zitten. Eerder werd aangenomen dat dit niet het geval was, maar nu blijkt dus dat teken ook op terrassen met gras tussen de tegels en in borders...

Bladluis op een eenvoudige manier bestrijden

Bladluis op een eenvoudige manier bestrijden

Wanneer je een mooie plant hebt en hij zit onder de witte, zwarte of groene beestjes, betekent dat vaak dat er bladluis op je plant zit. Om je plant gezond en mooi te houden, is het dan zaak zo snel mogelijk van de bladluis af te komen. Dit kan op een aantal vrij...