Ontwerp

Werkwijze

Ontwerpen is een vak, daarom besteden wij bij Rozenveld Hoveniers het maken van een tekening uit aan een specialist: Raatjes tuinontwerp en adviesbureau uit Winschoten.

Er bestaat een vaste werkwijze bij het realiseren van een ontwerp.

Eerst moet natuurlijk de vraag bij de klant ontstaan. Vaak ontstaat dit door ontevredenheid over de huidige situatie in de tuin. Samen maken we dan met een lijst van wensen. Deze combineren wij dan met een aantal noodzakelijke (maat)gegevens om tot een goed ontwerp te kunnen komen. Deze gegevens gaan naar de tuinarchitect.

De architect maakt van de gegevens, samen met zijn kennis, het tuinontwerp. Deze bestaat uit drie onderdelen te weten: de tuintekening, de materiaallijst en het beplantingsplan.

Wij leveren te tekening dan bij u af en bespreken deze. Als u akkoord bent volgt het offerteproces.

Uw tuin

Het hele proces begint met de huidige situatie van de tuin.

U dient uzelf af te vragen wat u precies wilt, een compleet nieuwe tuin, of alleen een deel (voor, achter, opzij). Het kan zelfs zijn, dat de tuin met wat kleine ingrepen zoals nieuwe bestrating of vernieuwen van de borders, al aan uw wensen voldoet. In dit laatste geval kunt u de veranderingen doen zonder een compleet ontwerp.

Als de ingreep groot is en u wilt van te voren een goed beeld hoe de nieuwe situatie eruit komt te zien, dan is een ontwerp de oplossing.

Uw wensen

Uw wensen gaan voor het grootste deel de inhoud van de nieuwe tuin bepalen. Wensen kunnen gaan over vormgeving, elementen, bouwwerken of beplanting. Hoeveel wensen u kwijt kunt in uw tuin is afhankelijk van de grootte en randvoorwaarden rondom de tuin.

Onderdelen met meer informatie:

– Bestratingsmaterialen
– Halfverhardingsmaterialen
– Stapelmaterialen voor grondkeringen en plantenbakken
– Sierelementen in de tuin
– Vijvers
– Waterelementen
– Erfafscheidingen
– Hekken
– Beregeningsinstallatie
– Gazon
– Beplanting
– Tuinhuizen
– Speeltoestellen
– Dierenverblijven
– Lampen

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden gaat over de verplichtingen van buiten op uw tuin en pand. Staat er een boom waarvoor een kapvergunning dient te worden aangevraagd, dan kan de gemeente daarvoor de toestemming weigeren. Als uw buren alleen maar een coniferen erfscheiding willen, kunt u niet zomaar een houten schutting zetten. U kunt geen bouwwerk plannen op een stuk gemeentegrond dat u in bruikleen heeft. Dit zijn allemaal zaken die u met ons bespreekt. Wij maken foto’s van de situatie, vragen u om een kadasterkaart, kijken naar de grondsoort in uw tuin, laten deze bij twijfel eventueel bemonsteren.

Onderdelen met meer informatie:

– gemeentelijke regels
– overleg met buren
– kadasterkaart
– grondsoort

Tuintekening

De tuintekening ontstaat op basis van de uw wensenlijst, de randvoorwaarden en met het aanbod aan materialen dat bestaat en soms wat ‘in’ is. Om al deze gegevens te kunnen combineren tot een goed resultaat is vaal kennis nodig, de tuinarchitect bezit deze kennis.

Rozenveld Hoveniers werkt met één externe tuinarchitect, de heer G. Raatjes uit Winschoten. Dhr. Raatjes heeft ons bewezen in de loop der jaren, dat hij tekeningen levert die overeenkomen met de wensen van de klant; dat zijn tekeningen steeds vernieuwend zijn, meegaand met trends en nieuwe ontwikkelingen in de markt en dat zijn ontwerpen gebaseerd zijn op visie en toekomstgericht.

 

Zie voorbeelden van zijn ontwerpen in het overzicht hieronder:

 

Wilt u nog meer (achtergrond) informatie over het bedrijf, klik dan hieronder voor doorverwijzing naar zijn website:
Website Tuinontwerp- en Adviesbureau Raatjes

Offerteproces

Het offerteproces is niets anders dan het uitbrengen van de prijs van een gewenst stuk werk.

Of het nu gaat om de aanleg van een complete tuin met tekening of de levering van een hoeveelheid beplanting, door een offerte uit te brengen weet zowel de koper als verkoper waar hij aan toe is.

Een offerte zal dan ook steeds gaan over een besproken en daarna beschreven stuk werk in de offerte.
Voor de klant is het van belang om goed te lezen of datgene wat in de offerte staat ook overeenkomt met hetgeen gewenst is.
Voor de maker van de offerte geeft het aan hoe die begrepen heeft wat de bedoeling zal zijn.
Beide partijen hebben een inspanningsverplichting, goed luisteren bij de opdracht en goed nalezen voor de ander of hetgeen geboden wordt overeenkomt met het gevraagde.
Pas daarna is de prijs belangrijk.

In onze offertes staat duidelijk omschreven wat we doen en leveren en wat de kosten hiervoor zijn. Bovendien kennen we eigen leveringsvoorwaarden die duidelijk aangeven onder wat voor condities de werkzaamheden worden uitgevoerd. Maar het belangrijkste is vertrouwen in elkaar.

Als het werk vaag is, veel onzekere factoren kent, zullen we altijd voorstellen om het werk op uren uit te voeren. Materiaal kan altijd volgens offerte geleverd worden.

Risico op tekenbeet in eigen tuin blijkt stuk groter dan gedacht

Risico op tekenbeet in eigen tuin blijkt stuk groter dan gedacht

Wageningen University & Research heeft uit een tekentelling in tuinen geconcludeerd dat er ook teken in kort gemaaid gras zitten. Eerder werd aangenomen dat dit niet het geval was, maar nu blijkt dus dat teken ook op terrassen met gras tussen de tegels en in borders...

Bladluis op een eenvoudige manier bestrijden

Bladluis op een eenvoudige manier bestrijden

Wanneer je een mooie plant hebt en hij zit onder de witte, zwarte of groene beestjes, betekent dat vaak dat er bladluis op je plant zit. Om je plant gezond en mooi te houden, is het dan zaak zo snel mogelijk van de bladluis af te komen. Dit kan op een aantal vrij...