Ontwerp, Aanleg & Onderhoud.

Rozenveld Hoveniers, uw tuinman voor de omgeving Gieten.

 

Tuin aanleg

Wij verzorgen het ontwerp de aanleg van een gazon, border, straat of bouwwerk in de tuin, maar ook iedere complete tuin of park, in privébezit, van vereniging van eigenaren of gemeente, met evenveel creativiteit, functionaliteit en kwaliteit. De aanleg kan geschieden in onderling overleg of door een tuintekening te laten maken, hiervoor schakelt Rozenveld Hoveniers een onafhankelijk tuinarchitect in. Er wordt gewerkt op basis van prijzen die via een offerte tot stand komen of op regie basis. Ook ondersteunen wij klanten die zelf veel willen doen met de werkzaamheden waar zij niet in gespecialiseerd zijn of niet het juiste gereedschap voor hebben.

Onderhoud

Rozenveld Hoveniers pleegt onderhoud van de groene buitenruimte voor al zijn klanten. Het jaarrond maaien van het gazon, het onderhoud van de borders en netjes houden van bestrating en bouwwerken. Maar ook het eenmalig klepelen van ruig terrein of vernieuwen van borders of gazon, of met de hogedrukreiniger schoonmaken van de bestrating. Voor klanten die graag zelf werken in de tuin maar voor snoeiwerk van hagen, bomen of struiken graag ondersteuning willen, komen wij met plezier langs om deze speciale werkzaamheden te doen. Ook het gezamenlijk herinrichten van de borders kan gedaan worden. Met de kennis van de beplanting van onze vakkrachten kan dit tijdens het werk maar ook kan er een beplantingsplan geschreven worden en de beplanting geleverd.

 

Aanleg

Aanleg kan aan de hand van een ontwerp van de architect, maar ook via een schets of tekening van uzelf, of gewoon in overleg ter plaatse gedurende de werkzaamheden.

Aanleg hoeft niet perse over een hele tuin te gaan. Het kan ook alleen de heraanleg van de borders of het zetten van een nieuwe haag zijn; een gazon vernieuwen of een stuk bestrating opnieuw leggen met dezelfde of nieuwe stenen. De mogelijkheden zijn dus weer heel divers.

Werkwijze

Daar iedere aanleg verschillend is, is de werkwijze dat ook. Toch is er wel een lijn te vinden.

Als eerste wordt bepaald wat voor aanleg er moet gebeuren en op wat voor voorwaarden. Het werk kan op urenbasis of door een offerte gerealiseerd worden.  Bij een offerte is bij aanvang van het werk duidelijk wat er gaat gebeuren en wat het resultaat zal zijn. Als er veel onzekerheden zijn voor beide partijen, dan wordt er vaak op uren gewerkt.

Daarna kan de aanleg beginnen. Eerst wordt er gesloopt of tijdelijk verwijderd voor hergebruik. Dan komt het grondwerk. Vervolgens wordt de aanleg in grote lijnen gerealiseerd. Tenslotte de afwerking nauwkeuring volgens de offerte en de oplevering met de klant.

Voorbereiding

Als de afspraken duidelijk zijn en de papieren geregeld, dan kan de voorbereiding beginnen. De materialen die gebruikt gaan worden moeten besteld, eventueel dient er een klick-melding gedaan worden (kabels en leidingen) of een kap- of bouwvergunning aangevraagd. Pas als dit geregeld worden kunnen de werkzaamheden ingepland worden bij Rozenveld en kan er begonnen worden.

Sloopwerk

Voordat er begonnen kan worden met de aanleg moet eerst het bestaande, dat niet meer gebruikt gaat worden, verwijderd worden. Dit is een gecontroleerd proces, waarbij datgene dat bewaard dient te worden, er na deze fase ook inderdaad nog is. Op dit moment is ook de ligging van kabels en leidingen van groot belang, want bij alles wat gebeurt mogen deze in ieder geval niet worden beschadigd.

Eventuele bouwwerken verwijderd, oude bestrating uitgehaald en overbodige beplanting verwijderd. Alles wat over is wordt als afval afgevoerd naar een geëigende stort.

Als de basis voor de opbouw bereikt is, kan de nieuwe tuin aan de hand van de tekening of door overleg worden uitgezet.

Grondwerk

Grondwerk is de eerste stap in de opbouwfase. Cunetten worden uitgegraven; sleuven voor kabels en leidingen en drainage worden gegraven. Grond wordt verwerkt in de tuin of aan- of afgevoerd (schone grond verklaring). Geel zand voor in de cunetten voor bestrating wordt aangevoerd en verwerkt, evenals drainzand in het geval van drainage.

Van belang is, dat cunetten komen waar ze moeten en dat de dikte van geel zand in de cunetten overeenkomt met wat nodig is. In een oprit moet 25 cm cunetzand, in een terras of paadje volstaat 10 cm al. Als er halfverharding in het cunet komt, hoeft er zelfs helemaal geen zand in.

Als het grondwerk gedaan is, ligt de basis van de tuin er. De verschillende materialen en elementen kunnen nu worden geleverd en gerealiseerd.

Kabels en leidingen

Kabels en leidingen worden volgens de voorschriften gelegd. Eigenlijk is dit een actie tijden het grondwerk, zodra de sleuf gegraven is gaat de kabel of leiding erin en daarna de sleuf weer dicht. Tijdens het grondwerk is dit het best te doen. Een sleuf door een cunet gebeurt dan voordat het geel zand erin ligt, hierdoor krijg je geen vermenging van het gele zand met de ondergrond.

Wordt er drainage gelegd, dan moet deze op voldoende diepte en aflopen naar de put. Op de drain moet drainzand komen, zodat het water er goed komen kan, de bovenste laag moet echter wel grond zijn.

Kabels en leidingen dienen op ongeveer 60 cm diepte te liggen. Een zwakstroomkabel voor 12 volt verlichting kan minder diep, eventueel kan deze beschermd worden met een buis tegen het doorsteken. Wel dient er op gelet te worden dat de kabels en leidingen op de juiste plaats naar boven komen, later verleggen is een hele klus. Tenslotte moet ook duidelijk zijn waar de aansluiting vanuit de woning dient te geschieden.

Het afwerken van de kabels en leidingen gebeurt in een later stadium gelijk met de realisering van de bouwwerken of zelfs nog na het planten.

Zodra de tuin gerealiseerd is, betekend het leggen van deze infrastructuur een moeizame en kostbare ingreep. Het is dus belangrijk om dit direct te doen ook al wordt bijvoorbeeld de lamp nog niet direct geplaatst, de kabel kan wel liggen of de beregening niet direct aangesloten, de tyleenleiding kan er maar liggen.

Bestrating

Als het grondwerk is gedaan, kunnen de cunetten voor de bestrating worden afgetrild en afgereid (uitgevlakt). Eventueel kan de ondergrond, indien noodzakelijk, met portland worden gestabiliseerd.  Daarna kan de bestrating, zoals uitgezocht in de ontwerpfase, worden gelegd.

Er bestaan een aantal verschillende legwijzen: halfsteens-, keper-, elleboog-, dubbel-elleboog en wildverband.

De kantafwerking kan ook op verschillende wijzen: met beton- of natuursteenbanden; met een verlaagde kantsteen van hetzelfde of een ander materiaal, met een rollaag of zonder kantafwerking. Vaak is dit mede afhankelijk van het soort bestratingsmateriaal en de plaats van de bestrating.

De grote vlakken worden eerst gelegd, dan worden de restanten aangeknipt of gezaagd en daarna de banden of andere kantafwerking gezet. Tenslotte wordt het geheel geveegd en daarna afgetrild ( behalve tegels) en ingeveegd.

Halfverhardingen

Naast bestrating kan er ook verhard worden met halfverhardingen. Een halfverharding is een gebroken natuursteen, grindachtig materiaal of boomschors. De variëteit is hier ook weer zo groot, dat het teveel is om alles hier te noemen. Bovendien is het goed om het gezien te hebben om te weten wat het precies is.

Het cunet is uitgegraven. Als afsluiting aan de buitenzijde worden banden of ander opsluitmateriaal geplaatst. Daarna wordt onderin het cunet worteldoek gelegd tegen het opgroeien van onkruid vanuit de onderlaag. Vervolgens wordt de halfverharding over het worteldoek verspreid. Normale laagdikte hiervoor is vijf tot zeven centimeter. Als het ligt en netjes verspreid is, is het klaar.

Vijver

Een vijver realiseren in een tuin brengt heel wat werk met zich mee.

Natuurlijk is de grove vorm al uitgegraven tijdens het grondwerk, maar het nauwkeurige werk gebeurt met de hand.

Gekeken wordt ook of de ondergrond mooi schoon is, is dit niet het geval dan zal er onderdoek gelegd moeten worden ter bescherming van het folie.

De kantafwerking moet voorbereid worden, daarna kan het folie worden gelegd en tenslotte de vijver gevuld met leidingwater.

Als de vijver gevuld is, zit de vorm er goed in. Nu kan de folie aan de bovenzijde worden afgewerkt. Doe je dit eerder, dan kan de folie van de kantafwerking scheuren, het is tekort.
Er zijn diverse kantafwerkingen: met flexibel hout (ronde vorm), met (geprofileerde) planken (strakke vorm), door een verhoogde kant en de folie onder de grond (iedere vorm). Bij deze laatste kan de kant daarna afgewerkt worden door het planten van beplanting rondom, maar ook door stenen erover te stapelen of op te metselen of leggen.

De vijver is nu als vorm gerealiseerd, hij dient nu te worden ingericht met beplanting en later als het water goed helder is (in evenwicht), kan er eventueel vis worden uitgezet.

Als laatste kan eventueel een pomp worden geplaatst met filter, waterloop of fontein, al naar wens.

Bouwwerken

Bouwwerken is een heel breed begrip in de aanleg.  Het kan van ieder soort materiaal zijn en iedere vorm hebben, maar kenmerkend is, dat het een apart element in de tuin vormt, die alszodanig gerealiseerd of geplaatst moet worden.

Voor het plaatsen van bouwwerken is geen algemene werkwijze te noemen, daarvoor zijn ze te divers. Wel geldt voor iedere plaatsing, dat deze goed ingeplan moet worden, zodat er geen schade ontstaat aan eerder gerealiseerde projecten in de tuin.

Voorbeelden zijn: Een beeld dat alleen met zwaar transport op zijn plaats kan worden gezet, moet over de rest van de tuin heen voor deze netjes gemaakt is; Een waterlement heeft elektra nodig, deze moet aangelegd worden voor de bestraing gelegd is en de grond die uit het gat voor de ton komt kan in een vroeg stadium nog gemakkelijk over de tuin verspreid worden.

Gazon

Zodra alle bouwwerken gereed zijn, is het betreden van de grote vlakken in verband met het werk afgelopen. Nu zijn we aan het groene deel van de tuin toe. Als eerste het gazon.

Als het nog niet gebeurt is, dan wordt er nu compost ter vereijking van de ondergrond aangevoerd en verdeeld. Vervolgens wordt de gazonondergrond gefreesd. Het gefreesde wordt uigevlakt en aangestampt tot een egaal hard oppervlak ontstaat. Dan zijn er twee mogelijkheden, het gazon wordt gerealiseerd met graszoden of door het zaaien van graszaad.

De zoden worden gelegd op de uitgevlakte ondergrond in halfsteens verband. De randen en kanten worden gestoken totdat de vorm volgens tekening is gerealiseerd.

Als er gezaaid wordt, kan dit op een ruwgemaakte ondergrond. Nadat er gezaaid is, wordt het graszaad licht weggeharkt in de ondergrond. De kanten worden aangewerkt zodat een scherpe rand in de vastgestelde vorm ontstaat.

Beplanting

Alles is nu gereed behalve de beplanting, deze kan nu geleverd, uitgezet en geplant worden.

Bomen komen aan een boompaal te staan, zodat ze niet omgaan met harde wind. Na een paar jaar kunnen de palen verwijderd worden, anders gaan ze de boom misschien belemmeren in zijn groei.

De heesters en en andere kleinere beplanting worden geplant. Afhankelijk van uw wensen staat de beplanting er op de groei of direct helemaal dicht. In dit laatste geval is het voor de ontwikkeling van de tuin van crusiaal belang dat het teveel aan beplanting naar een paar jaar weer verwijderd wordt.

De gehele tuin is nu gereed. Alles wordt nog eens nagelopen aan de hand van de offerte en/of tuintekening en daarna met u opgeleverd.

Risico op tekenbeet in eigen tuin blijkt stuk groter dan gedacht

Risico op tekenbeet in eigen tuin blijkt stuk groter dan gedacht

Wageningen University & Research heeft uit een tekentelling in tuinen geconcludeerd dat er ook teken in kort gemaaid gras zitten. Eerder werd aangenomen dat dit niet het geval was, maar nu blijkt dus dat teken ook op terrassen met gras tussen de tegels en in borders...

Bladluis op een eenvoudige manier bestrijden

Bladluis op een eenvoudige manier bestrijden

Wanneer je een mooie plant hebt en hij zit onder de witte, zwarte of groene beestjes, betekent dat vaak dat er bladluis op je plant zit. Om je plant gezond en mooi te houden, is het dan zaak zo snel mogelijk van de bladluis af te komen. Dit kan op een aantal vrij...